Kluczowe procesy obróbki powierzchni w produkcji stali nierdzewnej w ATT

2023/11/07

Odporność korozyjna stali nierdzewnych zależy od zdolności tworzenia się na ich powierzchni cienkiej, przeźroczystej, bardzo trwałej warstwy tlenku bogatego w chrom. Powstała powłoka nazywana jest warstwą pasywną. Warstwa taka może zostać uszkodzona podczas obróbki związanej z procesem produkcyjnym gotowych elementów. Główną przyczyną przerwania warstwy pasywnej są etapy procesu produkcyjnego np. obróbka plastyczna (gięcie, wykrawanie) oraz prace spawalnicze. W celu usunięcia szkodliwych skutków oddziaływania tlenków powstających podczas prac produkcyjnych, konieczne jest zastosowanie chemicznej lub mechanicznej obróbki powierzchni.

Trawienie i pasywacja – kluczowe procesy w produkcji ATT

Trawienie polega na zastosowaniu kwasu (azotowego lub fluorowodorowego) do obrabianej powierzchni stali nierdzewnej, który usuwa tlenki wysokotemperaturowe i inne zanieczyszczenia. Proces odbywa się przy pomocy kąpieli trawiących, bądź miejscowo przy pomocy past i żelów. Trawienie pozwala na osiągnięcie gładkiej, czystej powierzchni, która jest kluczowa dla zapewnienia higieny produktów dostarczanych do firm  branży spożywczej.

Pasywacja

W celu utrwalenia warstwy pasywnej produktu dodatkowo poddajemy go pasywacji. Skutkiem zastosowania tego procesu jest powstanie na powierzchni warstwy bogatej w chrom.
Pełni ona funkcję chroniącą przed czynnikami mogącymi niekorzystnie wpływać na właściwości korozyjne stali. Dostawy konstrukcji do firm zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem żywności wymagają od nas wysokiej jakości produktów, które spełniają najwyższe standardy higieniczne, dlatego każdy produkt opuszczający magazyn ATT jest poddawany procesowi trawienia i pasywacji. Co ważne, tylko połączenie obu tych procesów jest gwarantem uzyskania wyrobów, których powierzchnia pozwala na bezpieczne zastosowanie w zakładach produkujących żywności, farmaceutyków itp.

 

Śrutowanie

W niektórych przypadkach koniecznym jest zastosowanie dodatkowego procesu, jakim jest śrutowanie. To obróbka mechaniczna powierzchni śrutem nierdzewnym w strumieniu sprężonego powietrza z wykorzystaniem ścierniwa w postaci kształtek nierdzewnych o strukturze austenicznej.

Śrutowanie (piaskowanie) nie tylko usuwa wszelkie zanieczyszczenia i nierówności, ale także tworzy matową, jednolitą powierzchnię. Użycie elementów ściernych o strukturze obrabianego materiału gwarantuje zachowanie czystości procesu.

W środowisku produkcyjnym ATT śrutowanie jest stosowane, jako uzupełnienie trawienia w celu uzyskania jednolitej powierzchni, bez żadnych wtrąceń niemetalicznych. Jest ostatnim procesem mającym na celu nadanie elementowi walorów estetycznych. Stosowany jest najczęściej, jako wykończenie powierzchni obudów maszyn i zbiorników procesowych.

Podsumowując, procesy trawienia, pasywacji i śrutowania są nieodłącznym elementem produkcji stali nierdzewnej w firmie ATT. Ich skrupulatne zastosowanie pozwala na spełnienie wysokich standardów higienicznych i estetycznych wymaganych w branżach spożywczej i farmaceutycznej. Te kluczowe procesy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu trwałości i niezawodności dostarczanych produktów, przyczyniając się do ich szerokiego zastosowania w różnych sektorach przemysłu.

 

 

 

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT