Likwidacja skutków COVID-19

Przedsiębiorstwo ATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie  od 2020-07-01 do 2020-09-30 zrealizowało projekt POIR.03.04.00-12-0204/20

„Likwidacja skutków gospodarczych COVID-19 w firmie ATT Sp. z o.o. w Krakowie”

Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Instytucja zawierająca umowę – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Numer naboru – POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Numer umowy – POIR.03.04.00-12-0204/20
Data umowy – 2020-08-27

Wartość ogółem    Wydatki kwalifikowalne   Dofinansowanie        Wkład UE                Wkład własny

337 558,44  PLN      337 558,44  PLN                 337 558,44   PLN       337 558,44  PLN     0,00 PLN

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT