Projekty UE

Projekty EU

Przygotowanie obcojęzycznych wersji strony www: angielskiej i rosyjskiej współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 


Projekt nr POIR.03.03.03-12-0107/19 pn. „Promocja polskiej marki produktowej ATT INOX DRAIN® na pozaunijnych rynkach perspektywicznych poprzez udział w branżowym programie promocji” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach projektu przewidziano działania promocyjne na perspektywicznych rynkach pozaunijnych: USA, Rosji i krajów Bliskiego Wschodu. Planowanym efektem projektu będzie dotarcie z ofertą produktów marki ATT do jak największej liczby potencjalnych klientów, wzrost przychodów z eksportu oraz zwiększenie rozpoznawalności polskiej marki ATT na wybranych rynkach docelowych. Wartość projektu 681 840, 00 zł.


Projekt nr POIR.02.03.02-12-0102/20 pn. „Opracowanie innowacyjnej powłoki ochronnej do pokrywania powierzchni produktów ze stali nierdzewnej o unikalnych właściwościach bakterio- i grzybostatycznych oraz zbadanej pod kątem przeciwdziałania rozprzestrzeniania wirusa COVID-19” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020. Planowanym efektem projektu będzie opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu: produktów ze stali nierdzewnej marki ATT INOX DRAIN® w szczególności systemów odwodnień (t.j. kanały, syfony itp.), które zostaną znacząco ulepszone poprzez zabezpieczenie w postaci powłoki uszlachetnionej dodatkiem antymikrobiotycznym. Wartość projektu 492 000, 00 zł.

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT