Projekty UE

Projekty EU

Przygotowanie obcojęzycznych wersji strony www: angielskiej i rosyjskiej współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.