Rurociągi

Rurociągi przemysłowe

Realizujemy projekty dla różnorodnych obiektów przemysłowych takich jak: oczyszczalnie ścieków, kotłownie, zakłady chemiczne, elektrociepłownie, papiernie. Dominującym materiałem, z którego wykonane są rurociągi to stal nierdzewna i kwasoodporna. Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą inżynierską i zasobami ludzkimi, które pozwalają na realizację często skomplikowanych projektów. Prefabrykacja oraz montaż rurociągów oparte są na spawaniu metodą TIG w osłonie gazu. Jesteśmy certyfikowanym zakładem spełniającym wymogi norm i badań odbiorowych spawów.

Rurociągi procesów technologicznych

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest sterylność procesu i odporność na korozję stosujemy produkty ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Jest to szczególnie istotny wymóg w branży spożywczej i farmaceutycznej.

Pompownie

Poprzez określenie pompownie, należy rozumieć przepompownie ścieków, wód opadowych i wody pitnej. Obsługa inwestycji oraz remontów obiektów pompowni polega na kompleksowej instalacji rurociągów oraz maszyn i urządzeń, takich jak: pompy, przepływomierze, mieszadła, armatura.

0
0