Kraty pomostowe i stopnie

Kraty pomostowe

Kraty pomostowe znajdują szerokie zastosowanie jako elementy składowe pomostów, podestów, klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych, platform, antresoli, kładek, pokryć kanałów, zabezpieczeń włazów, najazdów przy hotelach dla osób niepełnosprawnych, ciągów komunikacyjnych przy rurociągach i zbiornikach, chodników na kładkach dla pieszych etc.

Stopnie schodowe

Stopnie znajdują szerokie zastosowanie jako elementy składowe pomostów, podestów, klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych, platform, antresoli, kładek, pokryć kanałów, zabezpieczeń włazów, najazdów przy hotelach dla osób niepełnosprawnych, ciągów komunikacyjnych przy rurociągach i zbiornikach, chodników na kładkach dla pieszych etc.

0
0