Zewnętrzne liniowe

Kanały parkingowe

Odwodnienia parkingów wymagają zastosowania materiałów o wysokiej odporności chemicznej. Dodatkowym kryterium jest wytrzymałość na obciążenie rusztu odwodnienia, które musi być dostosowane do większej częstotliwości ruchu samochodowego niż w strefie przydomowej.

Kanały łukowe

Kanał łukowy jest elementem wykonywanym na specjalne życzenie Klienta, wg indywidualnego projektu. Nasze możliwości produkcyjne obejmują szeroki zakres wymiarów oraz uzyskanie różnych promieni łuku kanałów, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie do architektury budynku.

Kanały szczelinowe

Rozwiązanie w zakresie dyskretnego i skutecznego drenażu, zalecane do stosowania we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wysoka odporność na korozję.

0
0

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT