Usługi

montaż

ATT Inox Drain - montaż

Montaż odwodnień liniowych i punktowych

 • Zabezpieczenie i odizolowanie maszyn i urządzeń sąsiadujących z pracami
 • Pomiary i wytyczenie przebiegu kanalizacji i odwodnień
 • Cięcie piłą diamentową, kucie betonu, wywóz i utylizacja gruzu
 • Dopasowanie kanalizacji oraz odpływów do zaprojektowanych w odwodnieniu
 • Montaż odwodnień liniowych lub/i punktowych na odpowiednich rzędnych z zachowaniem liniowości
 • Uzupełnienie transzei betonem w odpowiedniej wymaganej klasie, zawibrowanie i zatarcie
 • Czyszczenie odwodnień i montaż akcesoriów oraz rusztów
 • Czynności odbiorowe, dokumentacja powykonawcza

Montaż konstrukcji stalowych, nierdzewnych i kwasoodpornych

 • Wykonanie pomiarów, sprawdzenie i korekty w projekcie inwestorskim
 • Alternatywnie wykonanie pomiarów, uzgodnienie przebiegu konstrukcji, przygotowanie projektu i obliczeń przez konstruktora, zatwierdzenie całości przez inwestora
 • Prefabrykacja konstrukcji w Zakładzie Produkcyjnym ATT
 • Transport i rozładunek u klienta
 • Montaż ( spawanie, skręcanie, nitowanie itp. ) na terenie obiektu inwestora
 • Czyszczenie i pasywacja spawów, poziomowanie i kotwienie konstrukcji
 • Czynności odbiorowe, dokumentacja powykonawcza

Montaż i prefabrykacja rurociągów technologicznych

 • Wykonawstwo dotyczy rurociągów stalowych ( w tym stal nierdzewna lub węglowa ) PCV, PP, HDPE, żelowo lub kamionka
 • Demontaż starych rurociągów
 • Przygotowanie i wytyczenie przebiegów rurociągów nowoprojektowanych.
 • Montaż podkonstrukcji, zawiesi i punktów, stałych lub przygotowanie transzei pod posadzką
 • Dostawa i montaż rur i kształtek w zależności od rodzaju materiału ( spawanie, zgrzewanie, skręcanie lub łączenie na mufach )
 • Wykonanie rurociągów dotyczy zarówno mediów takich jak woda, para, sprzężone powietrze jak i ciągów kanalizacyjnych o różnym stopni agresywności i temperatury.
 • Czynności odbiorowe, dokumentacja powykonawcza

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT