ATT jako regionalny przedstawiciel EHEDG w Polsce

2024/25/04

Wywiad przeprowadzony na łamach magazynu EHEDG Yearbook.

Link do oryginału: Tutaj.

Jędrzej Gajda, Dyrektor Sprzedaży

 

Jędrzej Gajda, Dyrektor Sprzedaży na region Polska

Czy mógłbyś przedstawić siebie i swoją organizację?

Nazywam się Jędrzej Gajda. Obecnie jestem dyrektorem sprzedaży na region Polski w firmie ATT, do której dołączyłem piętnaście lat temu. Dostarczamy specjalistyczne produkty i niestandardowe konstrukcje ze stali nierdzewnej. Oprócz rynku krajowego, firma realizuje projekty w ponad 50 krajach na całym świecie.

Jak opisałbyś polski rynek w aspekcie higienicznego designu? Jakie są jego główne wyzwania i możliwości?

Po transformacji ustrojowej na początku lat 90′ polski przemysł spożywczy znalazł się w sytuacji niedostatecznego przygotowania dla powstającego otwartego rynku. Względnie mała liczba zakładów przetwórstwa spożywczego w tym w tym czasie, w kontraście z rosnącym popytem w różnych gałęziach przetwórstwa  (owoce i warzywa, browarnictwo, mleczarstwo itp.), stworzyła realne perspektywy inwestycyjne, które doprowadziły do nagłego rozwoju sektora. Obejmowało to zarówno zarówno małe, lokalnie finansowane fabryki, jak i ogromne projekty realizowane przez potężne międzynarodowe korporacje.

Trzy dekady później polski rynek przetwórstwa spożywczego stał się kamieniem węgielnym krajowej gospodarki. Polska żywność obecnie znana jest z najwyższej jakości i wykorzystania naturalnych składników.

Wzrostowi zainteresowania towarzyszyła rosnąca świadomość higieny w procesie produkcji. Polscy producenci szybko zaadaptowali się i wyciągnęli wnioski z doświadczeń swoich międzynarodowych odpowiedników. Jednocześnie wydziały technologii produkcji żywności polskich uczelni, we współpracy z wydziałami chemii i mikrobiologii, ściśle współpracowały z podmiotami gospodarczymi, dążąc do poprawy standardów higieny przetwórstwa żywności. Obecnie standardy higieny w większości zakładów w kraju wydają się być zadowalające, szczególnie w porównaniu z podobnymi zakładami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nadzór nad krajową produkcją żywności jest starannie prowadzony przez upoważnione instytucje i wewnętrzne laboratoria mikrobiologiczne.

Projektowanie zorientowane na higienę i stały wzrost świadomości wśród projektantów i producentów jest oczywiście procesem. W branży wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Firmy takie jak Diversey, Mondelez i ATT aktywnie uczestniczą w wysiłkach na rzecz udoskonalenia procesu projektowania higienicznego, co było celem konferencji EHEDG, która odbyła się w listopadzie 2023 r. w Krakowie.

Jaka jest Wasza strategia rozwoju regionu?

Nasza strategia polega na przekonywaniu osób odpowiedzialnych za procesy produkcji żywności w perspektywie korzyści płynących ze współpracy i wymiany doświadczeń, poprzez wykorzystanie dedykowanych platform i kanałów, takich jak seminaria i konferencje. Konieczne jest zapoznanie osób nadzorujących produkcję z publikacjami dotyczącymi wytycznych w zakresie higieny. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na znaczenie certyfikacji maszyn i konieczność ciągłego aktualizowania swojej wiedzy na ten temat.

Podczas naszych spotkań biznesowych, jako członek EHEDG, promujemy świadomość kwestii higieny związanych z obsługą, wprowadzaniem i certyfikacją maszyn do przetwarzania żywności.

W 2024 r. zamierzamy opracować webinaria i publikacje medialne na temat higienicznego znaku towarowego, a także wzmocnić relacje ze światem akademickim, organizując seminarium na jednej z polskich uczelni, oferujących program nauczania w zakresie technologii żywności. Planujemy również zorganizować kolejną konferencję EHEDG w 2024 r., aby zachęcić członków do współpracy i rozpowszechnić informacje o takich wydarzeniach wśród partnerów i klientów.

 

Sprawdź więcej publikacji związanych z ehedg: Tutaj.

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT