Rohrleitungen

Realizujemy projekty dla różnorodnych obiektów przemysłowych takich jak: oczyszczalnie ścieków, kotłownie, zakłady chemiczne, elektrociepłownie, papiernie. Dominującym materiałem, z którego wykonane są rurociągi to stal nierdzewna i kwasoodporna. Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą inżynierską i zasobami ludzkimi, które pozwalają na realizację często skomplikowanych projektów. Prefabrykacja oraz montaż rurociągów oparte są na spawaniu metodą TIG w osłonie gazu. Jesteśmy certyfikowanym zakładem spełniającym wymogi norm i badań odbiorowych spawów.

Normy/Certyfikaty
ATT_certificates pipelines

Verwandte Produkte

VerwandteBranchen

Industrielle Produktion

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT