Rohrleitungen

Realizujemy projekty dla różnorodnych obiektów przemysłowych takich jak: oczyszczalnie ścieków, kotłownie, zakłady chemiczne, elektrociepłownie, papiernie. Dominującym materiałem, z którego wykonane są rurociągi to stal nierdzewna i kwasoodporna. Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą inżynierską i zasobami ludzkimi, które pozwalają na realizację często skomplikowanych projektów. Prefabrykacja oraz montaż rurociągów oparte są na spawaniu metodą TIG w osłonie gazu. Jesteśmy certyfikowanym zakładem spełniającym wymogi norm i badań odbiorowych spawów.

Normy/Certyfikaty
ATT_certificates pipelines

Verwandte Produkte

VerwandteBranchen

Industrielle Produktion
0
0