CEDROB S.A.

Wykonawca wywiązał się ze swoich zadań solidnie i terminowo. Zyskał nasze uznanie i zaufanie dostosowując harmonogram prac do wymogów związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.


Igor Kaszewski
Zastępca Dyrektora Zakładu Przetwórstwa Mięsnego CEDROB S.A.
0
0