CEDROB S.A.

Wykonawca wywiązał się ze swoich zadań solidnie i terminowo. Zyskał nasze uznanie i zaufanie dostosowując harmonogram prac do wymogów związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.


Igor Kaszewski
Zastępca Dyrektora Zakładu Przetwórstwa Mięsnego CEDROB S.A.

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT