Stainless steel drains vs Polymer concrete drains

2021/17/05

Choose language for translation:

[GTranslate]

Utrzymanie wysokich standardów higienicznych w obszarach przetwarzania żywności wymusza zastosowanie odwodnień, które w największym stopniu ułatwiają utrzymanie ich w czystości. Odwodnienia nierdzewne produkowane przez firmę ATT INOX DRAIN są sprawdzonym rozwiązaniem do tego typu produkcji.

Nasze odwodnienia produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi zawartymi w normie PN-EN 1672-2. Dodatkowo stosujemy dobre praktyki higieniczne w projektowaniu i produkcji wg wytycznych EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), którego jesteśmy aktywnym członkiem. Materiał z którego wykonane są nasze odwodnienia czyli stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością antykorozyjną, jest łatwy do czyszczenia i estetyczny. Sposób połączenia poszczególnych odcinków odwodnienia może być realizowany w dwojaki sposób. Za pomocą kryz skręcanych na uszczelce wykonanej z materiału chemoodpornego lub poprzez spawanie bezpośrednio na miejscu budowy. Obydwa te rozwiązania dają pewność, że połączenie jest szczelne i nie narazi posadzki i podłoża na penetrację, a w konsekwencji do degradacji podbudowy i zanieczyszczenia środowiska. Jest on również odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zmiany temperatury.

Wpusty mini - odwodnienia ATT

Nasze wyroby cechuje duża elastyczność w fazie projektowania i swoboda kształtowania  na przykład wokół ciągów technologicznych (projektowanie w planie), jak również wysokościowego (dobór spadków i głębokości początkowej). Jesteśmy w stanie wykonać  każde odwodnienie wg wymagań klienta końcowego. Finalnym etapem produkcji naszych odwodnień jest proces trawienia i pasywacji chemicznej, która gotowemu wyrobowi poddanemu obróbce mechanicznej nadaje dodatkową antykorozyjność.

ATT jako wiodący polski producent odwodnień ze stali nierdzewnej nie zaleca stosowania  odwodnień z betonu i polimerobetonu uzbrojonych w ruszty ze stali ocynkowanej i/lub nierdzewnej w zakładach produkcji spożywczej oraz wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z obciążeniem chemicznym i zależy nam na zapewnieniu szczelności posadzki. Rozwiązanie takie nie daje nam gwarancję długoletniego użytkowania posadzki i nie zapewnia ochrony przed przedostawaniem się środków chemicznych do gleby. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że odwodnienia te ze względu na swoją konstrukcję nie spełniają  standardów higieniczny.

Produkowane kształtki odwodnieniowe  o długości 1 [m] lub 0,5 [m] nie są ze sobą łączone w sposób trwały, tylko dokładane (jak krawężnik), a pozostawione wyprofilowane miejsce  pomiędzy kształtkami wypełnia się masą uszczelniająca (co 1 lub 0,5 [m]), która nie daje żadnej gwarancji szczelności, między innymi dlatego, że jest narażona na uszkodzenia mechaniczne podczas czyszczenia kanału. Należy również zwrócić uwagę (w zależności od rodzaju kształtki, czy jest z obrzeżem stalowym, czy bez) na brak możliwości doszczelnienia krawędzi tej kształtki z posadzką. Dodatkowo ruszty ocynkowane nie są odporne na środki chemiczne stosowane w zakładach zarówno w procesach wytwarzania jak i używanych w procesie czyszczenia urządzeń, maszyn i posadzek. Ze względu na jakość i dokładność wykonania kształtek odwodnieniowych dochodzi do penetracji wody wraz ze środkami chemicznymi podłoża i powoduje jego zniszczenie.

Podczas oględzin w zakładach spotkaliśmy się z przypadkiem, że czyszczące środki chemiczne powodowały wręcz rozpuszczenie  kanału z polimerobetonu co powodowało wypłukanie podbudowy i zapadnięcie się posadzki wraz ze stojącymi na niej zbiornikami.

Porozmawiamy? Kliknij tutaj.

 

 

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT