Obiekty użyteczności publicznej

Produkty ATT znajdują szerokie zastosowanie podczas realizacji inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz budynkach użyteczności publicznej. ATT prezentuje gamę odwodnień łazienkowych składającą się z wpustów punktowych oraz kanałów wykorzystywanych do odprowadzenia wody z pomieszczeń prysznicowych. Zapewnia się systemy kanałów szczelinowych odprowadzających wodę z pomieszczeń basenowych, do których wejścia wyposażone są w przejścia dezynfekcyjne. Szeroki wybór włazów rewizyjnych umożliwia dostęp do infrastruktury budynku. Inwestorom oferuje się projektowanie, produkcję oraz instalację poręczy w klatkach schodowych i tarasach oraz elementy małej architektury i konstrukcyjne wykonanej ze stali nierdzewnej. Ofertę zamyka wybór odwodnień zewnętrznych budynków oraz odbojniki ograniczające dostęp do części przestrzeni publicznej dla pojazdów mechanicznych.

Katalog produktów ATT uzupełniony jest o usługę doradztwa technicznego świadczonego przez multi-dyscyplinarne zespoły składające się z projektantów, technologów oraz pracowników technicznych. Spółka dysponuje również brygadami montażowymi, które zakresem usług obejmują instalację elementów prefabrykowanych w zakładzie produkcyjnym.

 

 

Dedykowane produkty